Acta «As Grelas» 29 de Decembro 2012

Asisten: Mónica, Cristina, Rosa, Eva, Julia e Carmen

Trátanse os seguintes temas:

Introdución:
Iniciase a reunión facendo unha posta en común de cómo ve o grupo e que cousiñas podería facer nos próximos meses. Fálanse de cousas operativas: novos produtos, xornada, blog (ver os puntos específicos) e tamén de aspectos máis estratéxicos de fortalecemento do grupo (coñecer a xente que lo integra e “facer grupo”), así como debater a idea de grupo que consumo e a súa estratexia para despois pensar como organizar o mesmo, por o que se plantea facer unha reunión no mes de Xaneiro ou Febreiro para traballar esta parte mais estratéxica, tendo en conta as capacidades reales do grupo (ver o punto específico). Neste punto considerase que podía ser moi interesante coñecer as experiencias da Casa Azul (nun entorno similar o das Grelas) e a Cooperativa Zoca Miñoca (Cristina ten o contacto de unha das fundadoras).
Novos produtos de consumo:
Falase de dar continuidade aos novos produtos que na reunión de Setembro se había falado de conseguir.
Retómase o tema do peixe e Rosa falará con a persoa que coñece para ver si él e/ou compañeiros de él poden vender pescado para o grupo. Tambén se fala de conseguir fariña e fruta de temporada. Mónica fai pedidos de naranxas e avisará ao grupo cándo los faga.
Por outro lado, se considera importante facer un listado con os produtos que se están consumindo desde o grupo (ver apartado do blog)
Xornada de un día:
Falase que seria interesante facer unha xornada de un día de convivio pa fomentar os espazos informais entre os integrantes do grupo e para aprender novas cousas que nos interesen. As xornadas serían abertas e o título da xornada podía ser: “Qué sabes fer?” para compartir o que cada un sabe facer.
Algún dos temas/talleres dos que se falan son como facer: xabois, cremas, esencias, pasta de dentes, algunha receta de cociña,…
As xornadas se poderían facer en Marzo, pero tanto a data, como o alcance (tamaño), dependerá da capacidade real do grupo (no global).
Blog:
Todas creen que se lhe debe dar continuidade o blog.
Mónica fará en cuanto poda unha entrada de blog sobre soberanía alimentaria. Tamén se comenta que estaría ben facer unha entrada con o taller de xabois que fixemos en Agosto, Julia se encarga de isso.  Por outro lado, tamén se comenta que seria interesante ter o listado de produtos que se consumen a través do grupo en formato folla de cálculo e subir a información o blog.
Como o grupo e a iniciativa está “en construcción” se fala de tamén mencionalo no blog.
En relación a biblioteca se comenta que Eva ten bastantes recursos bibliográficos e de webs identificados e Manuela tamén ten mirado cousas. En un principio Eva, Manuela e Carmen seguirán vendo a forma de montar esta sección para que sexa accesible a información (por temas/sectores e tipos de recursos(webs, libros, vídeos,…).
Algunha recomendación para a biblioteca é: “Consumir menos, vivir mejor” (Toni Lodeiro, ed. Txalaparta) ou sabiduría viajera
Próxima reunión do grupo:
Debátese o conteúdo da próxima reunión de grupo, considerando moi importante “facer grupo” traballando presencialmente e definindo o rumbo do grupo, considerando as dispoñibilidades de cada un dos participantes.  Se suxiren os seguintes dous puntos:
1.- Presentación das persoas do grupo (motivación e dispoñibilidade de cada un).
2.- Estratexia: Debater sobre:
a)  Qué é o grupo de consumo As Grelas para cada un de nós?
b) Cales deben ser os obxetivos nos próximos 6 meses?
A idea é intentar preparar o máximo a reunión de unha forma dinámica e divertida con o obxetivo de intentar aproveitar o máximo o encontro.
Tarefas pendentes a corto prazo:
Facer e compartir a acta da reunión con o grupo. Responsable: Carmen.
Facer a proposta de reunión de grupo en Xaneiro ou Febreiro ao grupo, enviando o doodle con as datas posibles e animando a que participen na preparación da mesma. Responsable: Mónica (correo) e Cristina (doodle)
Preparar a reunión de grupo de Xaneiro ou Febreiro. Inicialmente: Mónica, Cristina, Eva e Carmen

ACTA “AS GRELAS” 14 DE OUTUBRO DE 2012

Asisten: Mónica, André, María, Lidia, Vanesa, Ana e Cristina.

Trátanse os seguintes temas:

Funcionamento e posta en marcha do blog

André e Manuela comentan como vai a posta en marcha do blog. Eles dous máis Carmen dende o Brasil, están traballando na súa posta en marcha.
O enderezo do blog é o seguinte: asgrelas.odiseus.org

Acórdase facer unha entrada na que se responda á cuestión: quen somos? Vanessa, se encarga de facela.

Acórdase tamén ir elaborando unha guía de consumo responsable en Ribadeo. Empregando certos criterios na descrición dos produtos, produtoras, fincas, etc. , tratarase de facer unha relación de todas aqueles produtos aos que poidamos ter acceso en Ribadeo tendo como criterio fundamental que non se atopen a máis de 15 km de distancia da vila.

Vanesa asume comezar com o traballo arredor dos locais, produtoras, etc que hai na vila de Ribadeo. As demais asistentes acordamos ir sumando ideas segundo se nos vaia ocurrindo.

Manuela encargarase de contactar coas persoas da Casa Azul para que ellas fagan unha relación de produtoras da zona do occidente asturiano.

André acorda contactar coa xente de Karricanta para proporlles facer unha relación de produtoras da súa zona de influencia.

Acórdase facer as actas do grupo públicas e subilas ao blog para que todas as persoas teñamos acceso a ellas.

Bibliografía relacionada coa soberanía alimentaria e o consumo responsable.

Acórdase ir facendo unha relación de libros relacionados coa temática para ir subindo ao blog e que sexa accesible a todas as persoas interesadas.

Produtora de ovos.

André comenta que tivo contacto con Cruz, unha produtora de ovos ecolóxicos. Comenta que agora mesmo non ten ovos. Cando poidamos dispoñer deles o prezo é de 3 € a ducia. Cruz propoñía facerse con máis galiñas para servir ao grupo.
Acordamos agardar a que as galiñas volvan a producir e nós adaptarnos á produción de cada momento. André queda en escribirlle para comentarlle o acordo.

Actividade Casa Azul.

Coméntase que a Casa Azul está organizando un ciclo de cine sobre xénero e inmigración que se celebrará en Castropol os días 31 de novembro e 1 de decembro.

Proposta actividade Nadal.

Fálase da posibilidade de organizar cara o Nadal un mercadiño de troco e consumo responsable. Coméntase a posibilidade de organizalo dende Ribadeo e invitar a participar a outros colectivos da zona. Valórase tamén a posibilidade de facer unha xuntanza previa cos colectivos que poideran estar interesados en participar.

Non se chega a ningún acordo con respecto a isto.

Próxima xuntanza.

Cristina responsabilizase de enviar un doodle co calendario para a próxima xuntaza. A determinar entre o 11 de novembro e 17 de novembro.

ACTA “AS GRELAS” RIBADEO, 13 DE SETEMBRO DE 2012

Asisten: Mati, Julia, María, André, Oscar, Manuela, Maika, Iván, Nines, Lidia e Cristina.

Coméntase que están na lista de correo Vanesa, Amaia, Berta, Rosa, Mónica e Carmen. Aínda que nesta xuntanza non poideron estar, queren implicarse no grupo. Rosa, Amaia e Mónica como consumidoras. Berta, Carmen e Vanesa como colaboradoras.

Comezamos a reunión facendo unha pequena presentación xa que non todas e todos nos coñecíamos. Explicamos quen somos e porque estamos interesada/os en participar do grupo.

Cesta de verdura:

Acordamos seguir collendo a cesta de Elia, cunha periodicidade de unha cesta cada 15 días. Cristina queda en chamala para concretar se a pode servir ben venres ou ben o sábado. Tamén preguntar se continuamos a deixala en Rego de Mel como ata o de agora. Comezamos coa cesta Julia, Rosa, Manuela e Óscar. Mati comeza a partires de Novembro.

Acordamos tamén ter en conta a Servando para ver que ten el e se estamos interesadas en mercarlle algún produto.

Ovos:

Comentamos que antes do verán recibimos un correo dunha rapaza que vende ovos caseiros. André queda en contestar a este correo comentando cales serían as condicións e como poderíamos facelo.

Lidia comenta que ten unha veciña que tamén vende ovos. Comprométese a falar con ela e contarnos que posibilidades temos.

Froita:

Iván comenta que unha boa forma de tomar froita de tempada e a custe moi reducido, cando non cero, é aproveitar os recursos que temos arredor. Todo/as estamos dacordo en ir “investigando” sobre onde poderíamos atopar froita de tempada.

Acordamos que cando alguén localice froita pola zona e ve posibilidade de servir ao grupo o comunica e vemos que persoa está interesada e como facer o reparto.

Carne:

Julia comenta que coñece a unha productora de case todo tipo de carne: polos, coellos e porco.
Queda en chamar á muller e preguntar cales serían as condicións e as posibilidades de servir ao grupo. Unha vez fala con ella comunícanos que posibilidades hai.

Estamos interesadas: Manuela, André e María, Mati, Iván e Nines e Cristina.

Aceites, legumes, cereais e lácteos: acordamos seguir consumindo nas tendas de produtos ecolóxicos como o estabamos facendo ata o de agora co obxectivo de apoiar estas iniciativas.

Conservas e marmeladas:

Acordamos buscar entre as produtoras locais a título individual. Falamos de Servando ou Pilar Quintana.

Patacas:
Maika ten un anuncio na tenda dun señor que vende patacas. Acordamos ver de pedir un saco para repartir. O saco é de 25 kg.

Noutro orden de asuntos, tratamos os seguintes puntos:

Periodicidade das xuntanzas:

Acordamos reunirnos unha vez ao mes. A seguintes reunión queda fixada para o día 14 de outubro ás 17:00 horas en “Amodiño”.

Organización de actividades:

Iván propón organizar trimestralmente unhas xornadas sobre consumo responsable coa idea de pór en valor as iniciativas que xurdan, así como de fomentar o comercio xusto, o consumo responsable e a soberanía alimentaria.

Todas as persoas estamos dacordo e comprometémonos a traballar nesta idea. Acórdase que se organizarán as primeiras xornadas arredor das datas de Nadal. Falaremos deste tema na próxima xuntanza.

Falase tamén de extender a actividade do grupo e complementala con actividades de formación relacionadas con diferentes temas como alimentación sana, enerxías renovables, visitas a experiencias que están traballando arredor de temas que nos poidan interesar como grupo, etc.

Mantemento posta en marcha de diferentes canles de difusión:

Iván e André propoñen xestionar eles a conta de correo do grupo.

Do mesmo xeito proponse crear un blog. Atendendo á proposta de participación de Carmen dende o Brasil, acordamos que sexa ela, xunto con André e Manuela quen se encarguen de crear unha pequena comisión de traballo para a xestión do blog.

Do mesmo xeito André propón crear un google groups para a xestión dos diferentes correos que nos vaiamos cruzando.