Qué é a soberania alimentaria?

A soberania alimentaria é o dereito dos pobos a alimentos nutritivos e culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostible e ecolóxica, e o seu dereito a decidir o seu propio sistema alimentario e produtivo.

Da prioridade ás economías locais e aos mercados de cercanias, e outorga o poder as persoas labregas, á agricultura familiar, á pesca artesanal e ao pastoreo tradicional; e coloca a produción alimentaria, a distribución e o consumo como a base da sostenibilidade medioambiental social e económica.

Promove o comercio transparente, que garante ingresos dignos para todas as persoas, e os dereitos das consumidoras e consumidores para controlar a súa alimentación e nutrición , sabendo e coñecendo quen produce o que come.

 A soberania alimentaria tamen garante que os dereitos de acceso e xestión da nosa terra, dos nosos territorios, das nosas augas, das nosas sementes, do noso gando e a biodiversidade estén en mans das persoas que producen os alimentos.

Por iso desde o grupo de consumo de As Grelas estamos pola soberania alimentaria, por consumir conscientemente e desde a cercania das nosas casas.

Somos o que comemos; e nos decidimos  conscientemente consumir desde a soberania alimentaria.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *